Forældreopgaver

Aktive forældre er en forudsætning for Limenas’ succes, og det er nødvendigt at alle familier bidrager til det store projekt. Skriv jer derfor på forældrearbejdsskemaet, hvor I kan gøre mest gavn – gerne flere steder! Der er især brug for mange til syning af kostumer og til scenebyggeri, men enhver indsats – selv den allermindste – er velkommen og nødvendig! Arbejdsopgaverne koordineres af forældrebestyrelsen, og vi kontakter jer, når vi ved, hvornår opgaverne skal klares.

Forældreopgaverne er samtidig en mulighed for at lære andre fra byen at kende – når man står i bar, laver mad, syr eller bygger scene. Andre opgaver kan klares hjemmefra, så det kan passes ind i ugens andre aktiviteter. Og så er det en skøn følelse, at se noget, man selv har lavet blive vist frem, når årets forestilling spiller.

Under dette menupunkt findes en nærmere beskrivelse af de forskellige typer af opgaver – hvad de indebærer og cirka hvornår i forløbet de ligger. Ved hver aktivitet står navnet på en koordinator. Er man i tvivl om noget, eller vil man bare vide mere, så skriv eller ring til koordinatoren. Nye forældre, der ønsker generelt information om opgaverne, kan kontakte os på mail.

  • Tilmelding til forælderopgaver

    Samtidig med indskrivning registreres forælderopgaver for den forælder som står på indskrivningsblanketten. Anden forælder registrerer sig på denne forælderopgaveblanket.
  •