Generalforsamling udskydes til maj

Vi håber, at kunne afholde den årlige generalforsamling i Mantziusgården, Performancehuset, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød i løbet af maj måned. Vi har derfor besluttet at udskyde den varslede afholdelse 12. april 2021, kl. 19.30.

Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2020-21
3. Regnskab for 2020-21
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Interesse for andet end bestyrelsesarbejde – repræsentantskab mm.
8. Eventuelt

Vi glæder os til at mødes med jer.

Etiket: