Generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 19. august 2020 kl. 19.30 i Performancehuset, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning for 2019-20
3) Regnskab for 2019-20
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af revisor
7) Interesse for andet end bestyrelsesarbejde
8) Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest onsdag d. 12. august 2020.

Generalforsamlingen plejer at tage en times tid, og vi serverer lidt sødt og frugt, samt lidt forskelligt vand og kaffe/te.

Vores mangeårige revisor er gået på pension og vi efterlyser en afløser. Opgaven består i sammen med kasseren at gennemgå regnskabet. Det vil almindeligvis kunne gennemføres på en times tid og kræver ingen særlige regnskabsmæssige kompetencer.

Vi glæder og til at se en masse engagerede Limenas venner.

Limenas forældrebestyrelse

Etiket: