Generalforsamling 2017

Generalforsamling blev afholdt d. 7. februar 2017 kl. 19:30 i Mantziusgården, mødelokale 1.2, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød

Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2016
3. Regnskab for 2016
4. Indkomne forslag
5. Limenas årshjul
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Interesse for andet end bestyrelsesarbejde
9. Eventuelt

I de vedhæftede dokumenter findes referat, formandens beretning samt regnskab for 2016.

Formandens beretning for 2016
2017-02-7 Referat af Limenas Generalforsamling
Limenas regnskab 2016