Generalforsamling 2019

Generalforsamling blev afholdt d. 27. februar 2019 kl. 19:30 i Mantziusgården, Performancehuset, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød

Dagsorden var følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2018
3. Regnskab for 2018
4. Indkomne forslag
5. Forslag til ændring af vedtægter:
§ 3 – 10 år ændres til 11 år
§ 4 – februar ændres til april
§ 7 – nuværende tekst erstattes med: Foreningens regnskabsperiode er: 1. april – 31. marts
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Interesse for andet end bestyrelsesarbejde
9. Eventuelt

I de vedhæftede dokumenter findes referat, formandens beretning samt regnskab for 2018.

2019-02-27 Formandens beretning 2018
2019-02-27 Referat af Limenas Generalforsamling
2019-02-27 Limenas regnskab 2018