Pga. Corona restriktioner er der i år visse ændring i forhold til hvad vi plejer.

Det er i år ekstra vigtigt, at man inden fremmøde har tilmeldt sig via Limenas hjemmeside

Tilmeldingen er ikke bindende. Det er først ved fremmøde på indskrivningsdagen, at man tilmelder sig endeligt eller hvis man er forhindret i fremmøde, ved kontakt til Limenas formand på formand@limenas.dk.

Årets indskrivning foregår i 4 årgangshold i Mantziussalen, Johan Mantziusvej 7a i Birkerød, mandag 28. september 2020:

Hold 1 – skuespillere (nye og gamle) som går i 5. klasse møder kl. 17.30
Hold 2 – skuespillere (nye og gamle) som går i 6. klasse møder kl. 18.30
Hold 3 – skuespillere (nye og gamle) som går i 7. og 8. klasse møder kl. 19.30
Hold 4 – skuespillere (nye og gamle) som går i 9. klasse og andet møder kl. 20.30

Man møder op 5 minutter før mødetid og stiller sig i kø ved indgang fra Mantziushaven. Der holdes god afstand. Man vil blive præsenteret for årets historie og hvordan øve-perioden vil forløbe.

I foyeren vil der være mulighed for at udfylde en tilmeldingsblanket eller tilmelde sig elektronisk på Limenas hjemmeside ved brug af egen mobiltelefon, hvis dette endnu ikke er gjort. Der vil også være to borde, hvor man kan blive tjekket af/ endeligt tilmeldt efter at have hørt årets historie.

Når man er færdig med præsentationen inde i Mantziussalen og er blevet endeligt tilmeldt/ tjekket af på en af tilmeldingslisterne forlader man med det samme foyeren ud af døren til P-pladsen, så vi kan gøre plads til næste hold.

Vi glæder os til at se jer.

Mange Limenas hilsner

Limenas bestyrelse

Onsdag 19 august 2020 blev der afholdt en meget forsinket generalforsamling.

Her sagde vi farvel og tak for veludført arbejde til: Stine Holm, Lotte Gade Jørgensen, Anne Mette Skovsen og Christina Kjær Nielsen.

Samtidig kunne vi sige velkommen til: Lene Dybdal Reimer, Katrine de Waal, Kirstine Winther, Rikke Ertmann, Finn Rasmussen og Claus Møller.

Majka Sand, Lone Richardt og Jens Darket fortsætter alle så vi alt i alt har en bestyrelse inkl. suppleanter på ni.

Vi glæder os til at arbejde med Malene, Rasmus og det øvrige crew om at skabe en super jubilæums forestilling 2020-21.

Der indkaldes til generalforsamling onsdag 19. august 2020 kl. 19.30 i Performancehuset, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning for 2019-20
3) Regnskab for 2019-20
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
6) Valg af revisor
7) Interesse for andet end bestyrelsesarbejde
8) Eventuelt

Indkomne forslag sendes til bestyrelsen senest onsdag d. 12. august 2020.

Generalforsamlingen plejer at tage en times tid, og vi serverer lidt sødt og frugt, samt lidt forskelligt vand og kaffe/te.

Vores mangeårige revisor er gået på pension og vi efterlyser en afløser. Opgaven består i sammen med kasseren at gennemgå regnskabet. Det vil almindeligvis kunne gennemføres på en times tid og kræver ingen særlige regnskabsmæssige kompetencer.

Vi glæder og til at se en masse engagerede Limenas venner.

Limenas forældrebestyrelse

Vi har sendt musikken fra Ungdomsdyret på gaden. Den tilgængelig på alle større tjenester og til køb/ download på iTunes.

Mange sommerhilsner

Limenas

Kom til filmaften i Mantziussalen tirsdag 31. marts kl. 16.30 til ca. 18.30 og se årets Limenasforestilling – Ungdomsdyret.

Samme dag er der orienteringsmøde for forældre om Limenas Sommerlejr 2020. Mødet holdes i Performancehuset (også i Mantzius) kl. 17-30-18.30.

https://sn.dk/Rudersdal-Avis/120-boern-og-unge-spiller-teater-paa-Mantzius/artikel/905339

https://sn.dk/Rudersdal/120-boern-og-unge-tager-scenen/artikel/903708

Den aktuelle prøveplan for januar er nu kommet, så du ved, hvornår du skal være på pletten til øver med Limenas.

Om afbud, vigtige beskeder o.lign. brug OTTOFONEN – 6151 9398. Den er åben hver tirsdag og torsdag fra 17.45 – 21.15 (i spilleperioden er der åbent de dage, der er forestilling). Ring kun hvis det er vigtigt… Der kan ikke lægges besked på svareren eller sendes SMS!

Vær sød at respektere ”kontortiden”. Hvis du har brug for at kontakte os udenfor “kontortiden” eller med mindre vigtige ting kan du gøre det på mail.