Myndighedsretningslinjer og anbefalinger

I Limenas skal vi forholde os til retningslinjerne fra tre forskellige myndigheder – Sundhedsmyndighederne, Kulturministeriet og Rudersdal Kommune. Vi er opmærksomme på, at der gælder forskellige regler for afvikling af foreningsaktiviteter og opførelse af scenekunst – og at vi i forbindelse med selve forestillingen er underlagt et yderligere regelsæt for kulturarrangementer med siddende publikum. Nedenfor har vi henvist til de forskellige retningslinjer.

 

Generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/covid-19-forebyggelse-af-smittespredning

Håndtering af smittetilfælde i skoler og dagtilbud:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbud-mm/Information-om-COVID-19-til-dagtilbud_-skoler-mm.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1FF1D337

Ved nær kontakt med smittet:
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

 

Kulturministeriets retningslinjer for afvikling af indendørs foreningsliv 
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august.pdf

 

Kulturminiosteriets retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende.pdf

 

Rudersdal kommune
Rudersdal kommer løbende med retningslinjer til kommunens foreningsliv. Se mere på kommunens hjemmeside: https://www.rudersdal.dk/temaer/corona-guide-til-foreninger