Limenas Covid-19 retningslinjer

Retningslinjer som Limenas forholder sig til

 

 1. Forsamlingsforbuddet 

Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud, primært det nationale, men også en eventuelt kommunal anbefaling om størrelsen på forsamlinger til foreningsaktiviteter mm. 

Vi skal forholde os til forsamlingsforbuddet, når vi sætter størrelsen på de hold, der øver sammen og når vi bestemmer antallet af afviklere af selve forestillingen. Her tæller skuespiller på scenen, orkester, instruktører med, men ikke publikum. 

Pr. 18.9.2020 er det gældende forsamlingsforbud 50. 

Vi foreslår en holdstørrelse på 20-25 skuespillere. Det muliggør at der er 2 hold i forestillingen på samme tid, hvis der fortsat er et forsamlingsforbuddet på 50 ved forestillingsstart.  

I øveperioden øver man kun med sit eget hold, dvs. at alleøvere er udsat på ubestemt tid, og der tænkes i alternative løsninger, som kan erstatte de store fællesscener. 

Øve-weekenden nytænkes så deltagerne møder på forskellige tidspunkter gennem begge dage, og dermed kun er tilstede i et påkrævet omfang. Hele weekenden skal stadig være afsat, da vi kan få brug for, at man kommer flere gange på samme dag. 

Ved gennemspil af forestilling kan deltagerne måske tænkes som publikummer og stole opstilles så holdene sidder med eget hold i påkrævet afstand til de andre. 

 

 1. Afstandskravet

Der er to aspekter af afstandskravet. Dels den fysiske afstand mellem to personer, dels det maksimale antal personer, der må være i et lokale af en given størrelse. 

 

Øvelokaler 

Her gælder kulturministeriets og kommunens retningslinjer for foreningsaktiviteter, kor og amatørteatergrupper. 

Da skuespillerne bevæger sig rundt og ikke sidder stille til øverne skal der være minimum 4 m2 lokale per person, altså minimum 88 m2, til et hold på 20 med 2 instruktører.  Vores øvede vil i år være i Festlokalet på Bistrupskolen eller i Mantziussalen.  

Hvis alle sidder ned under en øver, kræves kun det halve areal (2 m2 pr. person). 

Hvis aktiviteten til en øver er sang eller høj tale, skal der være 2 meters afstand mellem skuespillerne. Hvis der er tale om en mere stille aktivitet, hvor udåndingen er mindre kraftig, er 1 m afstand tilstrækkeligt. 

 

Scenen

Her gælder kulturministeriets retningslinjer for opførelse af scenekunst

Scenen er 14*8 m= 112 m2. Det optimale antal skuespillere på scenen på samme tid er derfor 28 personer, hvis de bevæger sig rundt og synger – 56, hvis de sidder ned. 

For de gennemgående roller er det vigtigt at fysisk kontakt mellem dem og øvrige skuespillere er minimal. De er muligt at arbejde med dubletter. Alternativt kan forestillingen afvikles med to helt forskellige hold, som derved  kun er på scenen hver anden dag. 

Ved selve forestillingen kan afstandskravet på 1-2 meter afhængig af aktiviteten blødes lidt op. Det skal overholdes så vidt muligt og når det fraviges bør antallet at kontakter mellem enkelte skuespillere mindskes og man skal undgå kontakt mellem mange forskellige individer på kryds og tværs.  

 

Bag scenen

Under forestillingen findes alternative opholdsmuligheder end under- og bag scenen. Dvs. de enkelte hold opholder sig i deres omklædnings-/opholdslokale indtil de skal på scenen, hvortil bagscenen kun vil fungere som opholdssted for de hold der skal på scenen næste gang.

Der er tilknyttet én ansvarlig voksen til alle opholdslokaler, så der altid er en kontakt til salen.

 

 1. Hygiejne, værnemidler og andre forholdsregler

Her er det de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne vi skal overholde. Herunder kun de vigtigste vi skal tage højde for i øveperioden. Der er mange flere vi skal tage hensyn til når og hvis vi gennemfører forestillingen. 

 

Rengøring

Vi skal sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som hyppigt berøres af mange. Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.

Hvis et lokale bruges af mange personer skal kontaktpunkter af sprittes hvis et ”nyt” hold skal bruge lokalet.

 

Udluftning
Der skal være min. 10 minutters udluftning i et lokale, hvis et nyt hold skal bruge det. 

 

Adgang til værnemidler
Der skal altid være adgang til sprit. Alle børn og instruktører spritter hænderne af når de kommer og går.
Der skal være adgang til mundbind til undervisere.

 

Forestillingsperioden

 • Masker under forestillingen er en god ide, da det alt andet lige vil mindske smittespredning. Brug af værnemidler giver dog ikke muligheder for at afvige fra afstandskravene. 
 • I forestillingsperioden, vil vi overveje om vi skal tage temperaturmålinger på skuespillerne inden hver forestilling
 • Alle skuespillere skal spritte hænder af inden de træder ind på bagscenen, og inden de går ud igen. Der vil være forestillingsledere som hjælper med dette.
 • Sminkning: Klares før forestillinger med kun et hold af gangen. Forældre/ansatte/hjælpere har adgang til mundbind, sprit, evt. handsker. Sminkning flyttes evt. til et andet lokale, så vi kan sikre udluftning. Hvis masker bliver en del af kostumet er behovet for sminke mindre.
 1. Sygdom

Limenas følger samme hjemsendelses regler som skoler og på arbejdspladser. Hvis et barn eller voksen, er hjemsendt fra skole, job eller anden sammenhæng med mistanke om at være blevet smittet med Covid-19, er man derfor også ”hjemsendt” fra Limenas.  

Har man symptomer på Covid-19, skal man ringe til Ottofonen, og blive væk til man er testet negativ. 

Der kan i år godt sendes sms med sygemelding til Otto. Den er først “modtaget” når Klåmben sender svar retur. Raskmelding skal også sendes til Ottofonen. Er man forsinket, skal man stadig ringe og give besked.

Hvis en deltager til Limenas, barn som voksen, er testet positiv for Covid-19, skal man oplyse bestyrelsen om det. Send mail på corona@limenas.dk 

Hvis et barn/underviser udviser symptomer under en øver, isoleres personen og “hjemsendes”. Alle deltagere samt forældre på holdet informeres herom. 

 

Ved sygdom skal vi have fokus på kontaktopsporing 

Hvis en person på Limenas-holdet bliver testet positiv for Covid-19, er det vigtigt at identificere alle dem, personen har været i tæt kontakt med, såkaldt ”nærkontakt”, så de også kan blive testet. Selvom vi opstiller rammerne for, at vi kan holde afstand til Limenas, kan der være deltagere, der er nære venner og derfor alligevel har været i ”nærkontakt”. 

 

Hvad er en nærkontakt?

Du bliver betragtet som en nær kontakt, hvis du har haft kontakt med en person, der er testet positiv for ny Covid-19, i den periode, hvor personen har været smitsom.

For personer med symptomer vil det sige i perioden fra 48 timer før symptomerne startede og indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis den smittede person ikke har haft symptomer, drejer det sig om perioden fra 48 timer før til 7 dage efter, at personen fik taget testen.

Du er nær kontakt til en smittet person, hvis du:

 • Bor sammen med en person, som er smittet.
 • Har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en smittet person.
 • Har haft ubeskyttet og direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en smittet person (fx et brugt lommetørklæde).
 • Har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt med inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en smittet person (fx ved en samtale med personen).

Læs mere i pjece fra Sundhedsstyrelsen.