Årets forestilling

Vi er gået igang med årets forestilling. Igen i år bliver løjerne styret af vores instruktørduo Rasmus og Malene, som glæder sig rigtig meget til at komme i gang!

Limenas bygger på den velkendte spilleglæde hos alle de mange engagerede børn og unge, og på samme entusiasme hos hele holdet bag forestillingen. I 5 måneder arbejder vi sammen hen mod det store sus, når mørket sænker sig i salen og musikken spiller op – og det begejstrede publikum fuldender oplevelsen!

Prisen for at være med i årets Limenas-sæson er 1.200 kr. Beløbet dækker øvedage, en Limenas T-shirt, deltagelse i “fællesspisere” og festmiddagen den sidste aften. ”Fællesspisere” er spisning i umiddelbart forlængelse af de to fællesøvere og øve week-end (se kalender). Beløbet indbetales på: reg.nr. 2268 konto nr. 3487993246 umiddelbart efter, at bekræftelse på optagelse er modtaget og senest den 19. sept. 2019. OBS: Husk skuespillernavn på indbetalingen!

I Limenas har vi plads til 130 børn ad gangen. Vær dog opmærksom på, at der er en “aldersgrænse” på min. 10 år og 5. klassetrin på selve indskrivningsdatoen for at kunne blive medlem af Limenas for indeværende sæson. De, der evt. ikke bliver plads til i år, vil blive tilbudt en plads på ventelisten til næste års forestilling. Vi ses som aktive forældre til forberedelserne og som publikum til årets forestilling!

Mange hilsner fra Limenas’ forældrebestyrelse

Husk at udfylde nedenstående forældrearbejdsskema som er et ekstra forældrearbejdsskema til forældre nr. 2. Dette skema sendes separat ved at trykke på send-knap umiddelbart efter skemaet. I modtager bekræftelse på modtagelse af tilmeldingsformular og en separat bekræftelse for det ekstra forældrearbejdsskema via e-mail. Check evt. spamfilter, hvis I ikke modtager en bekræftelse  eller kontakt vores webmaster.

Aktive forældre er en forudsætning for Limenas’ succes, og det er nødvendigt at alle familier bidrager til det store projekt. Skriv jer derfor på forældrearbejdsopgaver, hvor I kan gøre mest gavn – gerne flere steder! Der er især brug for mange til klipning og syning af kostumer og til scenebyggeri, men enhver indsats – selv den allermindste – er velkommen og nødvendig! Arbejdsopgaverne koordineres af forældrebestyrelsen, og vi kontakter jer, når vi ved, hvornår opgaverne skal klares.

Klipning til kostumer – Vi klipper og pakker stof til kostumer. Det sker på vores klippe week-end i løbet af efteråret – dato følger snarest. Vi har brug for ca. 20 forældre til klippeholdet.

Syning af kostumer – Det kræver, at man kan sy sammen (ingen skønsyning) og har egen symaskine. Alt er klippet på forhånd og der medfølger instruktion i punktform. Materialerne ligger klart i oktober, hvor vi afholder en fælles sy-dag kl. 9-17, for dem som har lyst. Man afleverer de færdigsyede kostumer efter efterårsferien. Herefter foretages der evt. kostumetilpasning i forhold til de enkelte skuespillere. Vi har brug for 20-25 forældre til syholdet.

Madlavning til fællesøvere mm. – Vi har brug for hjælp ifm. fællesspisere, øve weekenden og afslutningsfesten. Første fællesspiser er den 10/9/19, dato for den 2. følger snarest, til Øve week-end: 11-12/1 samt til afslutningsfest: 25/1. Hjælpere vil blive instrueret. Skriv i kommentarfelt hvilke datoer der passer.

Opsætning af plakater – Dato følger snarest – rundt i Rudersdal, primært i butikkerne.

Strygehold – Vi skal stryge kostumerne inden første forestilling og evt. midtvejs i forestillingsperioden. Vi har brug for ca. 8 forældre på strygeholdet.

Vaskehold  Efter sidste forestilling skal alle kostumer vaskes, tørres og pakkes, så vi kan bruge dem igen ved senere forestillinger. Vi har brug for ca. 12 forældre til vaskeholdet.

Sceneopbygning – Scenebyggeriet vil foregå en eller flere (efter behov) weekender før forestillingerne samt på hverdagsaftenerne i ugen før premieren. Der kræves ikke særlige kompetencer for at være med andet end gå-på- mod og godt humør. Og så bliver der sørget for fælles aftensmad når vi bygger om aftenen. Det er faktisk meget hyggeligt og sjovt, så vi opfordrer jer til at melde jer til sceneholdet. Vi har brug for ca. 35-40 forældre til scenebyg.

Sminkning af skuespillerne før forestillingerne – Vi har en ansvarlig sminkedame på, som viser hvordan det gøres

Bar for publikum og mad til skuespillerne (forestillingsvagt) – Salg af drikkevarer før, under og efter forestillingerne (14-25/1/20). Tilberedning og servering af mad og saft til skuespillerne i pausen. Oprydning efter forestillingen. Pasning af baren ved festen den 25. januar 2020.

Nedtagning af scene – Søndag d. 26. januar 2020 fra kl. 8.00 og til vi er færdige

Oprydning og rengøring – Søndag den 26. januar 2020 fra kl. 9.30 og til vi er færdige. Oprydning og rengøring i sal, omklædningsrum, toiletter, sminkerum m.v. Kørsel af diverse grej og affald. Der er brug for manges hjælp denne dag!!!

  • Tilmelding til forælderopgaver

    Samtidig med indskrivning registreres forælderopgaver for den forælder som står på indskrivningsblanketten. Anden forælder registrerer sig på denne forælderopgaveblanket.
  •