Generalforsamling mandag 12 april 2021

Mandag den 12. april 2021 kl. 19:30 bliver der afholdt årlig generalforsamling i Mantziusgården, Performancehuset, Johan Mantziusvej 7A, 3460 Birkerød eller virtuelt afhængig af Corona situationen.

Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for 2020-21
3. Regnskab for 2020-21
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Interesse for andet end bestyrelsesarbejde – repræsentantskab mm.
8. Eventuelt

Vi glæder os til at mødes med jer.

Etiket: