Limenas forældremøde

Limenas bestyrelse afholder et forældremøde i Mantziussalen –   5. oktober kl. 18.15-19.15. På mødet vil vi fortælle lidt om forældreopgaver og svare på evt. spørgsmål I måtte have til dem, til øvere og hvordan vi vil afholde forestilling.

Vel mødt,

Etiket: