Konstituering af bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 24 februar 2016 har bestyrelsen konstitueret sig med:

Majka Sand (formand)
Jens Darket (kasserer)
Lene Dybdal Reimer
Annika Liversage
Gitte Rostrup
Lone Richardt
Carsten Richardt.

 

Etiket: